Colofon

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw, noch enige aan Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw website of de informatie in deze website.

 

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Fouten in de gehele website voorbehouden.

 

Alle teksten. ontwerpen en beeldmaterialen zijn eigendom van Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw en  of van aan haar gelieërde partijen.

 

©.2014 Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw

©.2018 website ontwerp: Joakim Giesen

©.2014 fotografie: Jonathan Vos

©.2018  fotografie: Tobias Giesen

 

Op alle op de site aanwezige foto's, teksten en grafische ontwerpen berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Overname van foto's, teksten of grafische ontwerpen op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht. Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen alsook de kosten voor de gerechtelijk stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

 

 

Cookie policy

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "In den Roden Leeuw" of "wij") maken gebruik van cookies op hun websites en apps.

 

1 Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u in staat stellen de websites en apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de websites en de apps.

In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze websites en apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe de bezoekers van onze websites en apps deze gebruiken, zodat wij eveneens onze websites, apps, producten, diensten en marketinginspanningen kunnen verbeteren (analysis cookies).

 

2 Toestemming

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en analysis cookies nadat u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt deze

toestemming geven door op "akkoord" te klikken in het 'Cookie Scherm' zoals dat onderaan wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de betreffende website of app. Dit Cookie Scherm kan van

tijd tot tijd terugkomen, bijvoorbeeld als een bepaalde cookie is geweigerd of verwijderd ('Cookie instellingen', zie hieronder).

U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of de app. Daardoor kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites en apps. Een andere mogelijkheid is dat u de browser van uw computer zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.

De Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe u uw browser kan instellen.

 

3 Cookies van derden

Op onze websites en apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst of links bevatten naar websites van derden, waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het

privacybeleid en het gebruik van cookies door deze derden. Meer informatie vind u in het privacy en cookie beleid van [Google], [Google Analytics], [Twitter] en [Facebook].

 

4 Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Laatste update: 20-05-2018

 

Disclaimer

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuwen de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "In den Roden Leeuw" of "wij" of "ons").

 

1 Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze producten en / of diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

2 Linken naar onze websites

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de homepage te doen en niet naar sub-pagina's of sub-domeinen.

 

3 Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de opgenomen informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch in onze website(s) zouden voorkomen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met onze website zijn gelinked.

 

4 Databescherming

Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens gebruikt worden.

 

5 Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Wij respecteren de telecomwet.

 

6 Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zullen wij gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Zie hiervoor onze Cookie Policy.

 

 Laatste update: 20-05-2018

 

 Privacy verklaring

 

1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Locatiegegevens, IP-adres.

 

 2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@indenrodenleeuw.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

3 Waarom we gegevens nodig hebben

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 

Het afhandelen van uw betaling. Verzenden van onze nieuwsbrief. U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren .U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken. Om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

 4 Hoe lang we gegevens bewaren

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 5 jaren.

 

5 Delen met anderen

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

6 In kaart brengen websitebezoek

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@indenrodenleeuw.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

8 Beveiliging

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via: tel. +31(0)43 450 1274 of via info@indenrodenleeuw.nl.

 

9 Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

 

Laatste update: 20-05-2018

 

Cookie policy | Disclaimer |

 

Algemene Voorwaarden | Privacy Statement

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw, noch enige aan Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw gelieerde partij, noch enige andere bij deze website betrokken partij, noch de bij voornoemde partijen werkzame medewerkers zijn verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, veroorzaakt door het gebruik van de Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw website of de informatie in deze website.

 

Ondanks de grote zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie in deze website, kan Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw hierop geen garantie geven. Informatie kan zonder voorafgaande waarschuwing worden vervangen of verwijderd.

Fouten in de gehele website voorbehouden.

 

Alle teksten. ontwerpen en beeldmaterialen zijn eigendom van Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw.

 

©.2018 Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw.

©.2018 website ontwerp: Joakim Giesen

©.2014-2018 fotografie: Jonathan Vos & Tobias Giesen

 

Op alle op de site aanwezige foto's, teksten en grafische ontwerpen berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Overname van foto's, teksten of grafische ontwerpen op andere websites of gebruik in publicaties zal als inbreuk beschouwd worden op het auteursrecht. Geschillen zullen voorgelegd worden aan een Nederlandse rechter. Kosten voor het publiceren en/of het vermenigvuldigen alsook de kosten voor de gerechtelijk stappen zullen op de overtreder verhaald worden.

 

Cookie policy

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "In den Roden Leeuw" of "wij") maken gebruik van cookies op hun websites en apps.

 

1 Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen. Wij gebruiken verschillende soorten cookies. In de eerste plaats gebruiken wij cookies die u in staat stellen de websites en apps te gebruiken. Dit soort cookies zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de websites en de apps.

In de tweede plaats gebruiken wij cookies om de prestaties van onze websites en apps te verbeteren (performance cookies) en ten slotte gebruiken wij cookies die ons in staat stellen beter te begrijpen hoe de bezoekers van onze websites en apps deze gebruiken, zodat wij eveneens onze websites, apps, producten, diensten en marketinginspanningen kunnen verbeteren (analysis cookies).

 

2 Toestemming

In overeenstemming met de geldende regelgeving, plaatsen wij alleen performance cookies en analysis cookies nadat u ons daarvoor uw voorafgaande toestemming hebt gegeven. U kunt deze

toestemming geven door op "akkoord" te klikken in het 'Cookie Scherm' zoals dat onderaan wordt getoond bij uw eerste bezoek aan de betreffende website of app. Dit Cookie Scherm kan van

tijd tot tijd terugkomen, bijvoorbeeld als een bepaalde cookie is geweigerd of verwijderd ('Cookie instellingen', zie hieronder).

U kunt de browser van uw computer zodanig instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites en apps geen cookies ontvangt. Houd er rekening mee dat dit ook gevolgen kan hebben voor de cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website of de app. Daardoor kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze websites en apps. Een andere mogelijkheid is dat u de browser van uw computer zo instelt dat u een bericht krijgt zodra cookies worden geplaatst.

De Consumentenbond geeft op haar website een toelichting hoe u uw browser kan instellen.

 

3 Cookies van derden

Op onze websites en apps kunnen ook cookies door derden worden geplaatst of links bevatten naar websites van derden, waarover wij geen zeggenschap hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het

privacybeleid en het gebruik van cookies door deze derden. Meer informatie vind u in het privacy en cookie beleid van [Google], [Google Analytics], [Twitter] en [Facebook].

 

4 Wijzigingen

Wij behouden het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Cookie Policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Cookie Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Disclaimer

 

Hotel - Restaurant In den Roden Leeuw en de aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk: "In den Roden Leeuw" of "wij" of "ons").

 

Informatie

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.

Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over onze producten en / of diensten. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Linken naar onze websites

Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, gelieve dit altijd naar de homepage te doen en niet naar sub-pagina's of sub-domeinen.

 

Aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de opgenomen informatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch in onze website(s) zouden voorkomen. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met onze website zijn gelinked.

 

Databescherming

Wij respecteren de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe wij gegevens verzamelen en hoe die gegevens gebruikt worden.

 

Persoonsgegevens

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt.

Wij respecteren de telecomwet.

 

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie

In sommige gevallen zullen wij gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Zie hiervoor onze Cookie Policy.

 

Laatste update: 12 januari 2018

 

Hier vindt u ons

      Social media